Volán bérlet- és jegy értékesítés

 
 
Irodánkban kapható bérlet és napijegyek:
 
Helyközi bérlet értékesítés (távolsági bérlet)
Helyi bérlet értékesítés (helyi és külterületi bérlet)
Helyi menetjegy értékesítés
 

 
Nyíregyháza helyi autóbuszjáratain alkalmazott viteldíjak és pótdíjak
Érvényes: 2013. március 1-től
 
A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai Nyíregyházán
 
Menetjegyek (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
Elővételben váltott:
Menetjegy ára (db)260 Ft
Kedvezményes menetjegy ára (db)235 Ft
(A kedvezményes menetjegyet a munkanapokon 8.00 óra után megkezdett és 13.00 óráig befejezett utazásra lehet felhasználni. A kedvezmény csak előre váltott menetjeggyel vehető igénybe.)
 
Bérletjegyek (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
 
Belterületi:
Összvonalas havi bérletjegy ára (db)6480 Ft
Összvonalas félhavi bérletjegy ára (db)4320 Ft
Összvonalas heti bérletjegy ára (db)2160 Ft
Tanuló és nyugdíjas bérletjegy ára (db)2580 Ft
 
Külterületi:
Egyvonalas havi bérletjegy ára (db)5670 Ft
Egyvonalas félhavi bérletjegy ára (db)3780 Ft
Egyvonalas heti bérletjegy ára (db)1890 Ft
Összvonalas havi bérletjegy ára (db)8280 Ft
Összvonalas félhavi bérletjegy ára (db)5520 Ft
Összvonalas heti bérletjegy ára (db)2760 Ft
Tanuló és nyugdíjas bérletjegy ára (db)3350 Ft
 
A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával. Díjtalanul szállíthatók a segítő- (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet), a rendőrségi-, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák. A segítő kutya kipézettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.
 
Az alábbi – az autóbuszon H betűvel és zöld számmal jelölt – vonalak teljes hosszára, csak külterületi összvonalas bérletjegy érvényes:
H31Y-X, H31, H32, H33, H35, H40
 
Az így jelölt vonalokon az Autóbuszállomástól a külterületi szakaszhatárig belterületi bérletjegyeket, a külterületi szakaszhatártól a külső végállomásig külterületi egyvonalas bérletjegyet is lehet váltani.
A társaságunk által üzemeltetett autóbuszok utasai az Allianz Hungária Biztosító Rt. szerződési feltételei szerint biztosítva vannak.
A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves bérlet is váltható (melynek ára a havi bérlet árának háromszorosa).
 
A helyközi bérletjegy a helyi járatokra nem érvényes.
 
A távolsági és helyközi járatokon a helyi utazásra váltott menetjegy és bérletjegy nem érvényes.
 
Amennyiben Ön súlyosan mozgáskorlátozott, vagy kerekesszékkel, illetve gyerekkocsival kíván helyi járaton utazni, utazása megkönnyítése érdekében utazási szándékát lehetőleg 1 órával azt megelőzően szíveskedjen a 42 598-177-es telefonszámon bejelenteni!
 
A bérletjegyek érvénytartama:
A különböző bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.
A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható és a kezdőnapon 0.00 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24.00 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg.
Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50%-os árban – 145 Ft-os kezelési költség levonása mellett – visszaválthatók (a SZABOLCS VOLÁN Zrt. központjában a Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 12. szám alatt).
A félhavi bérletek 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24.00 óráig érvényesek.
Az érvényesség kezdete előtt visszaadott bármely fajta bérletjegy árát – 145 Ft-os kezelési költség levonása mellett – a Volán a vevőnek visszatéríti.
 
PÓTDÍJAK (A pótdíjak és a bérletbemutatás díja ÁFA körön kívüliek)
 
3860 Ft pótdíjat köteles fizetni az,
  • aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe,
  • ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet,
  • aki a kedvezményes áru menetjegyet a kedvezményezett időszakon kívül használja fel.
5510 FT pótdíjat köteles fizetni,
  • aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
  • olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve,
  • kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít.
12120 FT késedelmi díjat köteles fizetni – a díjon, illetőleg az a., és b., alpontokban meghatározott pótdíjon felül
  • aki a tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.
Amennyiben az utas az ellenőrzés időpontjában érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzésnél felmutatni nem tudja , 5 munkanapon belül a SZABOLCS VOLÁN Zrt. Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 12. szám alatt (a fszt. 1-es és 12-es sz. szobában) az ellenőri csoportnál történő bemutatás esetén -740 Ft bérletbemutatási díj megfizetése mellett – mentesül a pótdíj megfizetése alól.
 
Az itt fel nem sorolt kérdésekben a VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás utazási feltételei és díjszabása a mérvadó.