Forrás: turizmus.com

Éjjel nem közlekedhetnek nemzetközi forgalomban az iskolásokat szállító autóbuszok, amelyek nem lehetnek idősebbek 13 évesnél, a sofőröknek nem lehet alvási problémájuk – egyebek mellett ezt írja elő egy januártól életbe lépő rendelet.

Korábban történt

A Magyar Közlöny október 18-i számában jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) – 27/2017. (X. 18.) számú rendelete a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról.

A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézményekre, továbbá a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, valamint a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus-munkakört betöltőkre és a nevelési-oktatási intézmények intézményfenntartóira terjed ki.
Az új szabályozás értelmében Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos kirándulást – így különösen külföldi iskolai vagy tanulmányi kirándulást – a következő feltételek érvényesítésével kell megszervezni: a  tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok – így különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés – miatt e tilalom nem tartható be. Ezen felül a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak meg kell felelnie a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek, vagyis rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel és az  autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet. Arról is rendelkezik a jogszabály, hogy Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a  kirándulás lebonyolításához a  közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt biztosít. 3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(turizmus.com)