A Európai Bizottság javaslatot tett az EU közös vízumpolitikájának reformjára, hogy hozzáigazítsa a szabályokat a változó biztonsági aggályokhoz, a migrációval kapcsolatos kihívásokhoz, és a technológiai fejlődés által kínált új lehetőségekhez — közölte az EU budapesti képviselete.  Vízumkódex javasolt módosításai megkönnyítik, hogy a jogszerű utazók vízumot kapjanak az Európába való beutazáshoz, elősegítik a turizmust, a kereskedelmet és az üzleti tevékenységet, miközben erősítik a biztonságot és mérséklik az irreguláris migráció kockázatait — tették hozzá.

A frissítések célja a közös uniós vízumszabályok korszerűsítése és egyszerűsítése, megkönnyítve a vízumkiadási eljárást a jogszerű utazók és a tagállamok számára, a vízumeljárás biztonsági előírásainak szigorítása mellett.

A vízumkérelmek elbírálásának ideje 15-ről 10 napra csökken. Lehetővé válik, hogy az utazók – szemben a jelenlegi 3 hónappal – legfeljebb 6 hónappal a tervezett utazás előtt nyújtsák be kérelmüket, valamint hogy elektronikus úton töltsék ki és írják alá a kérelmüket.

Harmonizált szabályok vonatkoznak majd a többszöri beutazásra jogosító vízumokra, hogy könnyebben meg lehessen akadályozni a vízumkérelem több tagállamban történő benyújtását („visa shopping”), valamint hogy költséget és időt takarítsanak meg a tagállamok és a gyakori utazók számára. Ilyen többszöri beutazásra jogosító vízumot állítanak majd ki a kedvező „vízummúlttal” rendelkező, megbízható rendszeres utazók számára. Ennek érvényességi ideje fokozatosan 1 évről 5 évre növekszik. Alaposan és ismételten ellenőrizni fogják, hogy az utazók eleget tesznek-e a beutazási feltételeknek.

A rövid távú tartózkodásra irányuló turizmus megkönnyítése érdekében a tagállamok szigorú feltételekhez kötött ideiglenes, szezonális rendszerek keretében közvetlenül a külső szárazföldi és tengeri határon adhatnak ki egyszeri beutazásra jogosító vízumokat. E vízumok kizárólag a kibocsátó tagállamban és legfeljebb 7 napig lesznek érvényesek.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években jelentősen növekedtek a feldolgozási költségek, a – 2006 óta nem növelt – vízumdíj mérsékelt (60 euróról 80 euróra történő) emelésére kerül sor. Ez a mérsékelt emelés azt jelenti, hogy a tagállamok világszerte megfelelő szintű konzuli személyi állományt tarthatnak fenn, gondoskodhatnak a biztonsági ellenőrzések erősítéséről, valamint az IT-berendezések és szoftverek korszerűsítéséről anélkül, hogy ez akadályt jelentene a vízumkérelmezők számára.

Szintén javaslatot tett a Bizottság egy olyan új mechanizmus bevezetésére, amely szigorúbb feltételek alkalmazását írja elő a vízumok feldolgozására, ha egy partnerország nem működik együtt megfelelően az irreguláris migránsok – köztük a vízum birtokában szabályosan beutazó, ám a vízumban engedélyezett tartózkodási időt túllépő utazók – visszafogadása terén. Az új szabályok előírják, hogy a Bizottság rendszeresen értékeli a harmadik országok visszatéréssel kapcsolatos együttműködését. A Bizottság szükség esetén a tagállamokkal együtt dönthet a Vízumkódex egyes rendelkezéseinek korlátozóbb végrehajtásáról, beleértve a kérelmek maximális feldolgozási idejét, a kiadott vízumok érvényességi idejét, a vízumdíjak költségét, valamint egyes utazók, pl. a diplomaták ilyen díjak alóli mentességét.

Idén tavasszal a Bizottság a kérelmeket és a kérelmezők személyazonosító adatait rögzítő adatbázis, a Vízuminformációs Rendszer (VIS) felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot fog előterjeszteni. A reform célja, hogy megkönnyítse a vízumkérelmek gyors és hatékony háttérellenőrzését a vízumügyi tisztviselők és határőrök számára. Emellett egy másik információhiányt is megszüntet azáltal, hogy lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy határigazgatási és biztonsági célokból hozzáférjenek a vízumbirtokosok hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumaira és tartózkodásra jogosító engedélyeire vonatkozó információkhoz és kicseréljék azokat.
Az alapvető rendelkezések közé tartozik a vízumkérelmek kötelező ellenőrzése a releváns biztonsági és migrációs adatbázisokban, valamint a VIS uniós szintű adatbázisokkal, például az újonnan létrehozott határregisztrációs rendszerrel, valamint a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS) és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerrel (ECRIS) való teljes körű interoperabilitásának biztosítása többek között egy egységes keresőportál révén.

A Bizottság 2018 vége előtt megkezdi egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és megbeszélést kezdeményez az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal a vízumkérelmezési eljárás teljes körű digitalizálásának módjáról.

Az idegenforgalmi és utazási ágazat kulcsszerepet játszik az Európai gazdaságban, és az uniós GDP mintegy 10 %-át teszi ki. 2016-ban csaknem 14 millió schengeni vízumot adtak ki rövid időtartamra. Jóllehet az uniós tagállamok a világ vezető turisztikai célállomásai közé tartoznak, a hosszadalmas és terhes eljárások elriaszthatják a turistákat attól, hogy Európába utazzanak, így befektetéseiket és költéseiket más országokba irányítják át, ami kedvezőtlenül érinti az uniós gazdaságot. Ugyanakkor a vízumköteles utazás területén keletkező előnyöket egyensúlyba kell hozni a jobb migrációkezeléssel, biztonsággal és határigazgatással, hogy megfelelő választ adjunk a jelenlegi és jövőbeni biztonsági és migrációs kihívásokra.

(Napi Turizmus)