Euróban fizet? Csökkenhetnek költségei

Az Európai Bizottság javaslatot tett az euróban történő határokon átnyúló fizetések költségének csökkentésére az egész Unióban. A jelenlegi szabályok szerint az euróövezet lakói és vállalkozási számára nem jelent különbséget, hogy saját országukban vagy az euróövezet valamely másik tagállamában végeznek euróügyleteket, ezt az előnyt terjesztenék ki az EU többi országára is.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint ennek révén valamennyi fogyasztó és vállalkozás teljes mértékben élvezheti az egységes piac előnyeit, amikor külföldre pénzt küld, ott fizet vagy készpénzt vesz fel. Így az euróövezeten kívüli országok polgárainak és vállalkozásainak az euróövezet lakóival azonos feltételeket biztosítunk az euróban történő határokon átnyúló fizetések során. A javaslat szerint ugyanakkora árat – egy csekély vagy zéró összegű díjat – számolnak fel az euróövezeten kívül euróban teljesített Unión belüli határokon átnyúló fizetésekért, mint a helyi hivatalos pénznemben eszközölt belföldi fizetésekért.

A javaslat úgy rendelkezik, hogy az euróban történő határokon átnyúló fizetésekért felszámolt díjak megegyeznek azzal, amit helyi pénznemben történő, egyenértékű belföldi fizetésekért számolnának fel. Ez néhány euróra vagy akár pár centre fogja leszorítani a díjakat. Például egy Bulgáriából kezdeményezett, euróban történő határokon átnyúló átutalás árazása megegyezik majd a bolgár levában történő belföldi átutaláséval. Ez lényeges változás, mivel egyes euróövezeten kívüli tagállamokban egy egyszerű átutalásért is horribilis díjakat számolhattak fel (akár 24 EUR-t egy 10 EUR-s átutalásért!).

A mostani jelentős díjak gátolják az egységes piacot, mivel akadályokat emelnek a (más valutaövezetben árukat vagy szolgáltatásokat vásároló) háztartások, a vállalkozások és különösen a kkv-k határokon átnyúló tevékenysége elé. Ezért jelentősen eltér a közös valutát használó euróövezeti lakosok helyzete az euróövezeten kívüli országok lakóiétól, akik csak országukon belül végezhetnek olcsó ügyleteket – áll az Európai Bizottság sajtóközleményében.

A mai javaslat átláthatóságot teremt a különböző uniós pénznemeket érintő fizetések tekintetében is. Jelenleg a fogyasztók általában nem kapnak tájékoztatást a valutaátszámítással járó ügyletek költségéről, illetve nincsenek tisztában azzal. A javaslat ezért előírja, hogy a fogyasztókat teljeskörűen tájékoztatni kell, mielőtt ilyen fizetést végeznek (pl. külföldön használják kártyájukat, legyen szó akár ATM-ből való készpénzfelvételről, akár értékesítési helyen való kártyás fizetésről). Ez azt jelenti, hogy össze kell tudniuk hasonlítani a különböző valutaátszámítási lehetőségeket, hogy megalapozott döntést hozhassanak. A közelmúltban folytatott vizsgálatok ténymegállapításai azt jelzik, hogy fogyasztók panaszokat fogalmaztak meg a dinamikus valutaátszámítási – vagyis külföldön hazai pénznemben történő fizetéskor alkalmazott – gyakorlatokkal kapcsolatban, és azok betiltását kérték, miután megállapítást nyert, hogy a vizsgált esetek többségében a fogyasztó veszített azokon. A legjobb döntéshez szükséges információk hiánya gyakran ahhoz vezet, hogy a fogyasztókat tisztességtelen módon a drágább valutaátszámítási lehetőség felé terelik. A pénzforgalmi szolgáltatók nagyrészt azt hangsúlyozták, hogy komoly eltérés van az euróban történő fizetések között, amelyeket automatizáltan (vagyis manuális beavatkozás nélkül) dolgoznak fel, valamint a más pénzemben történő fizetések sokkal kevésbé hatékony és így költségesebb feldolgozása között.

A jogalkotási javaslat benyújtásra került az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz elfogadás céljából.

(Napi Turizmus)